Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Công Nghệ Bình Định Phiên bản hệ thống 12.0+e

Thông tin về Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Công Nghệ Bình Định instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Employee Number
Odoo app will add Employee Number on Employee screen
Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Sales Report By Salesperson
Show your sales order reports
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Chất lượng
Kiểm tra chất lượng sản phẩm của bạn
eCommerce - Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Hỗ trợ
Theo dõi quá trình hỗ trợ khách hàng
Mua
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Chi tiêu (HR)
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Tax Viet Nam
Auto fill company info depends on tax id
Partner ledger hierarchical reports Odoo Enterprise
This apps helps to view Customer and supplier ledger hierarchical report in Odoo
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Customer / Supplier statement & customer overdue payment reports
Account Customers statement & Supplier statement & overdue statements
Ngày nghỉ
Phân bổ ngày phép và theo dõi yêu cầu nghỉ phép
Tawk.to Integration
Tawk.to Live Chat in Odoo Website
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Website Terms and Conditions Odoo
Using this apps able to add terms and condition on shop which user to agree before checkout
Optimiser / Compressor / Lazy Load / Google Speed / Google reCaptcha
Speed up your website.
Open PDF Reports and PDF Attachments in Browser
Open PDF Reports and PDF Attachments in Browser
Website Product Description
This plugin use for display Website Product Description filed in Product form.
Popup Message
create Success, warnings, alert message box wizard,success popup message app, alert popup module, email popup module odoo
Gửi tài liệu để ký trực tuyến và xử lý các bản sao đầy
Mã vạch
Sử dụng máy quét mã vạch để xử lý các hoạt động logistics
Stock Inventory Report
Real Time Inventory Chart.
Theme Scita
Mobile-first & most versatile Odoo theme. Perfect for e-commerce, fashion, IT and other 30+ industries.
Thời gian biểu
Xác thực Thời gian biểu và Chế độ xem lưới
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Lịch
Lên lịch hẹn với nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Sửa chữa
Sửa các sản phẩm bị hư hoặc hỏng

pin năng lượng mặt trời, điện năng lượng mặt trời áp mái, camera 4g năng lượng mặt trời, chi phí lắp đặt điện năng lượng mặt trời