CPU Intel Core i3-7100 3.9 GHz / 3MB

CPU Intel Core i3-7100 3.9 GHz / 3MB

Giá:

3.560.000,00 đ

3.132.800,00 đ

3.560.000,00 đ

Khách hàng mua số lượng vui lòng liên hệ để có giá tốt.Leave a comment

You must be logged in to post a comment.