G


Gemini 2 in1 data cable WDC-001(RD)

135.000,00 đ 120.000,00 đ

Giắc BNC

10.000,00 đ

Giắc chuyển đổi J45 sang BNC kèm nguồn

90.000,00 đ

Giắc nguồn DC camera cho nguồn tổng

6.000,00 đ

GPS tracker CK-500

2.110.000,00 đ

Bán
Gemini 2 in1 data cable WDC-001(RD)


135.000,00 đ 120.000,00 đ
Bán
Giắc BNC


10.000,00 đ
Bán
Giắc nguồn DC camera cho nguồn tổng

Sử dụng khi dùng nguồn tổng, gồm 1 đầu dây gắn vào đầu nguồn camera, 1 đầu đấu vào nguồn 12v.

6.000,00 đ
Bán
GPS tracker CK-500

512/1Gbit DDR2
FLASH: 116MByte DDR2
Pixel: 1080P
Processor: ARM11@600MHZgk8602
Video format: NTSC
SIZE: 115*61*53MM
Input: DC9V-18V/100mA

2.110.000,00 đ