Về chúng tôi

Sản phẩm tuyệt vời cho những người tuyệt vời

We are a team of passionate people whose goal is to improve everyone's life through disruptive products. We build great products to solve your business problems.

Our products are designed for small to medium size companies willing to optimize their performance.

Our Team

Đội ngũ của chúng tôi

[0023]Lê Thị Tâm
Quản lý bán hàng
[0025]Quách Thị Chuyền
Kế toán
[0032]Nguyễn Thị Nga
Nhân viên
[0053]Đặng Văn Kiên
Kỹ thuật
[0059]Phùng công Hùng
[0059]Phùng công Hùng
[0081]Phùng Thị Quỳnh
Nhân viên
[0081]Phùng Thị Quỳnh
Phùng Mai Thơm
Nhân viên