Odoo CMS - a big picture


Bước 1:

Khách hàng tham khảo xong sản phẩm muốn mua.

Sau đó chọn Mua hàng

Odoo text and image block
Odoo image and text block


Bước 2:

Màn hình xuất hiện các sản phẩm bạn chọn mua,
bạn nhấp chuột vào Mua sản phẩm đã chọn


Bước 3:

Bạn nhấn vào nút Đồng ý để tiếp tục.

Trường hợp có mã giảm giá thì bạn nhập mã giảm giá và nhấn Áp dụng để được giảm giá cho sản phẩm bạn mua

Odoo text and image block
Odoo image and text block


Bước 4:

Bạn nhập các thông tin cần thiết như

1. Tên bạn:

2. Địa chỉ Email:

3. Chọn Thành Phố/Tỉnh:

4. Nhập quận, huyện, thị xã...

5. Nhập thông tin chi tiết; Số nhà, thôn, xóm, ấp, xã....

Sau đó chọn Tiếp tục


Bước 5:

Bạn kiểm tra lại thông tin địa chỉ nhận hàng hoặc nếu bạn muốn bổ sung một địa chỉ nhận hàng khác bạn kích chuột và nút 'Thêm một địa chỉ'

Sau đó bạn chọn nút Xác nhận-->

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Bước 6:

Bạn chọn phương thức giao hàng và phương thức thanh toán rồi bạn phải tích vào ô Tôi đồng ý với điều khoản và điều kiện để có thể hoàn tất được đơn hàng.

Sau đó nhấn Hoàn tất

Bạn sẽ nhận được 1 email xác nhận đơn hàng và nhân viên sẽ gọi điện cho bạn để xác nhận lại đơn hàng. 

Sau đó nhân viên sẽ gửi hàng cho bạn.