[{"id": 6, "name": "camera ng\u1ee5y trang b\u00f3ng \u0111\u00e8n"}, {"id": 7, "name": "camera b\u00f3ng \u0111\u00e8n"}, {"id": 9, "name": "camera bong den"}, {"id": 11, "name": "camera b\u00f3ng \u0111\u00e8n 360"}, {"id": 13, "name": "camera b\u00f3ng \u0111\u00e8n panorama"}, {"id": 15, "name": "camera h\u00ecnh b\u00f3ng \u0111\u00e8n"}, {"id": 17, "name": "camera b\u00f3ng \u0111\u00e8n panoramic"}, {"id": 19, "name": "camera nguy trang bong den"}, {"id": 21, "name": "camera b\u00f3ng \u0111\u00e8n gi\u00e1 r\u1ebb"}, {"id": 23, "name": "camera b\u00f3ng \u0111\u00e8n ip 360 \u0111\u1ed9"}, {"id": 24, "name": "Camera ng\u1ee5y trang b\u00f3ng \u0111\u00e8n gi\u00e1 r\u1ebb"}, {"id": 25, "name": "Camera ng\u1ee5y trang b\u00f3ng \u0111\u00e8n wifi kh\u00f4ng d\u00e2y"}, {"id": 26, "name": "B\u00e1n camera ng\u1ee5y trang b\u00f3ng \u0111\u00e8n wifi quan s\u00e1t t\u1eeb xa b\u1eb1ng \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i"}, {"id": 27, "name": "camera an ninh"}, {"id": 28, "name": " camera nang luong mat troi"}, {"id": 29, "name": "camera quan sat"}, {"id": 30, "name": "camera s\u1eed d\u1ee5ng n\u0103ng l\u01b0\u1ee3ng m\u1eb7t tr\u1eddi"}, {"id": 31, "name": "Solar camera"}, {"id": 32, "name": "camera d\u00f9ng pin m\u1eb7t tr\u1eddi"}, {"id": 33, "name": "camera gi\u00e1m s\u00e1t n\u0103ng l\u01b0\u1ee3ng m\u1eb7t tr\u1eddi"}, {"id": 34, "name": "camera pin m\u1eb7t tr\u1eddi"}, {"id": 37, "name": "h\u1ec7 th\u1ed1ng camera n\u0103ng l\u01b0\u1ee3ng m\u1eb7t tr\u1eddi"}, {"id": 38, "name": "camera kh\u00f4ng d\u00e2y n\u0103ng l\u01b0\u1ee3ng m\u1eb7t tr\u1eddi"}, {"id": 39, "name": "gi\u1ea3i ph\u00e1p camera n\u0103ng l\u01b0\u1ee3ng m\u1eb7t tr\u1eddi"}, {"id": 40, "name": " pin nang luong mat troi cho camera"}]